KDAJ OTROK NE SME V VRTEC

Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcih in šolah. Pomembno lahko prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če dosledno upoštevate priporočila tudi glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi. S tem omogočate, da se otroci dobro pozdravijo, preden se ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na sovrstnike.   
Bolan otrok potrebuje domače okolje, počitek, pozornost ter skrbno nego, starši pa imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma (Zakon o nalezljivih boleznih, Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP). 

Otroka ne pripeljite v vrtce, če:

  • je imel v zadnjih 48 urah povišano telesno temperaturo, je neobičajno utrujen ali težko diha,
  • je v zadnjih 48 urah bruhal več kot 2 krat,
  • ima drisko oziroma je v zadnjih 48 urah odvajal tekoče blato 2 ali večkrat dnevno,
  • ima v ustih razjede in se slini,
  • ima izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev, kot so piki insektov, alergijski izpuščaji ...),
  • ima gnojen izcedek iz nosu, kiha in močno kašlja, ima gnojne oči,
  • ga boli žrelo in ima otekle bezgavke,
  • ima uši ali garje – otrok sme ponovno v vrtec takoj, ko je uspešno opravljeno razuševanje ali uspešno izveden postopek zdravljenja garij. Pojav uši pri otroku je potrebno čim prej sporočiti vzgojitelju, da vrtec izvede ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja ušivosti, straši pa ste dolžni z otrokove glave odstraniti vse uši in gnide.

Pri drugih nalezljivih boleznih se upošteva navodila zdravnika.

Starši ste dolžni obvestiti vrtec, če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni.

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC PO PREBOLELI BOLEZNI ALI OKUŽBI

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve