Vsebinski poudarki programa v šolskem letu 2019/20

  • Varstvo naravne in kulturne dediščine
  • Vzgoja za vrednote: postavljanje temeljev za usvajanje vrednot, na katerih temelji sodobna družba
  • Zdrav način življenja: gibanje in dejavnosti na prostem, šport, uravnotežena prehrana, ustrezne higienske navade
  • Negovanje porajajoče se pismenosti, spodbujanje in razvijanje bralne kulture
  • Spodbujanje in razvijanje državljanske in kulturne identitete
  • Uvajanje multikulturnih vsebin 

Pri načrtovanju dejavnosti bomo posebno pozornost namenili prikritemu kurikulumu (počitek, prehranjevanje, prehodi med dejavnostmi, možnost izbire, participacija otrok …). 

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki Produkcija: Sloway spletne rešitve