Zbrana sredstva

letu 2022 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 4.067,15 €. Z zbranimi sredstvi smo obogatili vrtčevsko knjižnico, nabavljeni so bili športni rekviziti, za sofinanciranje večdnevnih bivanj otrok (vrtec v naravi na več  lokacijah in letovanje v Pacugu) pa je bilo skupno namenjeno 882,20 €, ... 

letu 2021 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 1.801.00 €. Za sofinanciranje večdnevnih bivanj otrok (vrtec v naravi na več  lokacijah in letovanje v Pacugu) je bilo skupno namenjeno 2.272,20 €.

letu 2020 zaradi pričakovane slabše gospodarske situacije nismo načrtno zbirali sredstev. S prispevki staršev in različnih donatorjev smo zbrali 1.323,07 €. S sredstvi zbranimi v preteklih letih smo obogatili vrtčevsko knjižnico, nabavljeni so bili športni rekviziti in glasbeni inštrumenti.  

letu 2019 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 8.248,99 €. Z zbranimi sredstvi smo obogatili vrtčevsko knjižnico, nabavljeni so bili športni rekviziti in pripomočki za ustvarjanje ter glasbeni inštrumenti, za sofinanciranje večdnevnih bivanj otrok (vrtec v naravi na več  lokacijah in letovanje v Pacugu) pa je bilo skupno namenjeno 2.538,75 €, ... 

letu 2018 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 5.324,88 €. Četrna skupnost Vič pa nam je namenila sredstva za igrala na igrišču Enote Kozarje v skupnem znesku 5.577,00 €. Nabavljeni so bili športni rekviziti in pripomočki za ustvarjanje, za sofinanciranje večdnevnih bivanj otrok (vrtec v naravi na več  lokacijah in letovanje v Pacugu) pa je bilo skupno namenjeno 2.832,16 €, ... 

letu 2017 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 7.063,04 €. Četrna skupnost Vič pa nam je namenila sredstva za igrala na igrišču Enote Kozarje v skupnem znesku 5.575,00 €. Z zbranimi sredstvi smo obogatili knjižnici otroškega leposlovja v enotah Bonifacija in Kozarje, nabavljeni so bili športni rekviziti, za sofinanciranje večdnevnih bivanj otrok (vrtec v naravi na več  lokacijah in letovanje v Pacugu) pa je bilo skupno namenjeno 2.235,00 €, ... 

letu 2016 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 5.755,78 €. Četrna skupnost Vič pa nam je namenila sredstva za igrala na igrišču Enote Kozarje v skupnem znesku 5.474,87 €. Nabavljeni so bili športni rekviziti in pripomočki za naravoslovje v skupnem znesku 1.360,69 €, za sofinanciranje večdnevnih bivanj pa smo porabili skupno 2.970,70 €, ...

letu 2015 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 7.116,41 €. Četrna skupnost Vič pa nam je namenila sredstva za igrala na igrišču Enote Kozarje v skupnem znesku 5.490,00 €. Nabavljena so bila vzgojna sredstva v skupnem znesku 1.368,80 €, za sofinanciranje večdnevnih bivanj pa smo porabili skupno 2.754,16 €, ...

V letu 2014 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 10.462,37 €. Četrna skupnost Vič pa nam je z 4.154,00 € sofinancirala dve gugalnici - eno v Enoti Bonifacija in eno v Enoti Zarja. V Enoti Kozarje so bile nabavljene igrače in pripomočki za športno vzgojo v skupni vrednosti 2.070,86 €, v Enoti Bonifacija smo nabavili tricikle v skupni vrednosti 870,00 €, za sofinanciranje večdnevnih bivanj smo porabili skupno 2.386,66 €, ...

letu 2013 smo s prispevki staršev in različnih donatorjev zbrali sredstva v znesku 1.543,22 €. Četrtna skupnost Vič pa je z 2.458,00 € sofinancirala igralo v Enoti Kozarje. Za sofinanciranje večdnevnih bivanj otrok smo porabili 2.696,70 €, v Enoti Bonifacija je bil nabavljen voziček za 6 otrok v vrednosti 1.362,78 €, v Enoti Zarja je bilo za vzgojne namene (športni rekviziti in rekviziti za igro na prostem, ...) porabljeno 1406,43 €, v Enoti Kozarje je bilo nabavljeno linijsko igralo v vrednosti 4.757,27 €, ...

šolskem letu 2011/2012 smo zbrali sredstva v skupnem znesku5.889,35 €. Starši so prispevali 1.000,35 €, dontorji 2.410,00 €, Četrtna skupnost Vič pa je prispevala 2.479,00 € za sestavljeno plezalo za Enoto Zarja. Prispevki staršev so bili namenjeni nabavam po skupinah (fotoaparat, material za likovno ustvarjanje ...). Sredstva donatorjev pa so bile namenjena za nabavo igral in urejanju igrišč.

šolskem letu 2010/11 smo zbrali  sredstva v znesku 61.508,07 EUR. Prispevki staršev za posamezne skupine so znašali 695,00 EUR, prispevki donatorjev za igrišče in nabavo športnih pripomočkov 9.813,07 EUR, za prenovo prostorv po poplavi pa 51.000 EUR). Veliko prispevkov smo prejeli tudi v materialu (4-delno korito v vrednosti 2.400,00 EUR, odsevne brezrokavnike za vse otroke v vrednosti 2.061,00 EUR, Jub barve...). V letu 2010 smo nabavili za Enoto Bonifacija igrala za najmlajše (motorično steno, senzo iglu, safari, senzomotorično gosenico, stenska ogledala in kotiček za eno igralnico), v Enoti Zarja smo nabavili športno opremo za telovadnico (blazine in trojno plezalo: ribstol, mreža in plezalna stena). Sredstva za prenovo smo namenili za menjavo zunanjih sten z vgrajenimi okni in menjavo vrat v 3 igralnicah v Enoti Zarja.  

šolskem letu 2009/10 smo s pomočjo staršev in donatorjev zbrali 3.882,00 EUR; prispevki donatorjev v materialu pa so znašali 559,41 EUR. Nabave smo v septembru zaradi poplave, ki je prizadela naš vrtec prestavili za nekaj mesecev.

letu 2009 smo zbrali 4.607,00 EUR. Z zbranimi sredstvi smo nabavili igrala in športne rekvizite. V šolskem letu 2008/09 smo poročila o delu Upravnega odbora Šolskega sklada pripravili glede na šolsko leto (zbrana sredstva v koledarskem letu pa so prikazana v Letnem poročilu), zato v nadaljevanju tako prikazujemo podatke o zbranih sredstvih. V šolskem letu 2008/09 smo zbrali 5.045,00 EUR. Razen denarnih sredstev pa smo prejeli tudi prispevke v materialu in storitvah (knjige v vrednosti 2.017,78 EUR, prenova pedagoške sobe v Enoti Bonifacija v vrednosti 3.000,00 EUR, barvanje ograje v Enoti Kozarje ...; starši so poskrbeli tudi za prinašanje različnih materialov za posamezne skupine).

letu 2008 smo v primerjavi s preteklimi leti zbrali največ sredstev, in sicer 4.947,37 EUR. Prispevek v materialu pa je znašal cca. 5.200 EUR (knjige v vrednosti 2.017,78 EUR, grmovnice za igrišče, ureditev pedagoške sobe v Enoti Bonifacija...). V Enoti Kozarje smo nabavili trikolesa v vrednosti 707,94 EUR. 

letu 2007 smo zbrali 3.634,42 EUR. Z zbranimi sredstvi smo pokrili negativno stanje za Enoti Bonifacija in Kozarje, v Enoti Zarja pa smo z zbranimi sredstvi nabavili igrala (2 igrali na vzmeteh: ribica in meduza ter prometna sredstva) v vrednosti 2.379,48 EU. V vseh treh enotah so starši prispevali tudi v materialu oz. prispevek še posebej namenili določeni skupini (računalnik,nabava digitalnega fotoaparata, radio, traktor za igro na igrišču, naročilnica za nabavo igrač v določeni trgovini...).

letu 2006 smo zbrali 741.284 sit oz. 3.093 EUR. Z zbranimi sredstvi smo nabavili lokomotivo za vrtec Bonifacija in pokrivni peskovnik za vrtec Kozarje in tako porabili tudi zbrana sredstva na računu sklada. Igralo oz. igrala za vrtec Zarja bomo nabavili v letu 2007.

letu 2005 smo preko sklada zbrali 1.183.316 sit. Sredstva smo namenili za ureditev igrišč, in sicer za "del" podlage iz gume: pod gugalnico v vrtcu Zarja, pod plezalo in za atrij v vrtcu Bonifacija (delno smo te podlage pokrili še iz namenskih sredstev za igrišče MOL).

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve