Šolski sklad Vrtca Viški gaj

USTANOVITEV SKLADA

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Svet Vrtca Viški gaj na svoji seji dne 25.10.2004 sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklad. Namen sklada je pridobivanje dodatnih finančnih sredstev za dejavnosti vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva so namenjena za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa, za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti... Sklad vodi Upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev. Upravni odbor ima sedem članov: 3 predstavnike delavcev in 4 predstavnike staršev.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Edina omejitev za javne vzgojno-izobraževalne zavode velja za prispevke političnih strank, ki jih sklad ne sme prejemati (zadnji odstavek 78. čl. ZOFVI). Posebej pogosto so vir dodatnih sredstev prispevki staršev. Njihov neposredni interes je, da se bo z njihovim finančnim prispevkom dvignila kvaliteta vzgojno-izobraževalnega dela. Za tekoče in uspešno delovanje šolskega sklada pa je pomembno, da imajo starši tudi neposreden vpliv na odločitve o zbiranju in porabi dodatnih sredstev. S članstvom staršev v Upravnem odboru šolskega sklada se okrepi tudi zaupanje staršev v namensko porabo zbranih sredstev.

Pogodba o donatorstvu

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: Sloway spletne rešitve