Šolski sklad Vrtca Viški gaj

Šolski sklad Vrtca Viški gaj je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi na seji Sveta vrtca 25. 10. 2004. S spremembo ZOFVI, Ur. l. RS, št. 172/2021, ki je začela veljati 13. 11. 2021, se je sklad vrtca uvrstil na seznam upravičencev do donacij z naslova dohodnine.
Iz sredstev sklada se lahko financirajo dejavnosti, ki niso sestavina programov za predšolske otroke oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupi nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka in podobno.
Sredstva iz sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa-nadstandarda, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti (v nadaljevanju: subvencija za udeležbo na dejavnosti). Kriterij za dodelitev sredstev iz sklada vrtca za udeležbo otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa-nadstandarda, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev je priznanje pravice do znižanja plačila za programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kar ureja zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA SKLAD
Sklad pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti z obveščanjem javnosti, predvsem staršev otrok, s sklepanjem donatorskih pogodb, z zaprosili rezidentov za odstop 0,3 % dela dohodnine ter drugimi oblikami in aktivnostmi (prihodki zbiralnih akcij staršev otrok, organiziranih v imenu sklada, prostovoljni prispevki za  izdelke otrok na otroških bazarjih, dobrodelnih prireditvah ...).

Pogodba o donatorstvu

Vsi davčni zavezanci rezidenti lahko namenijo 1% dohodnine podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Del svoje dohodnine, vendar ne več kot 0,3%, lahko namenite tudi Skladu Vrtca Viški gaj, ki s svojo dobrodelno in humanitarno ter socialno funkcijo skrbi za enakost med vsemi otroki vzgojno izobraževalnega procesa in zagotavlja enake možnosti otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij. Donacija vas nič ne stane, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu.

Donirate lahko:

Obrazec za odstop dohodnine Skladu vrtca Viški gaj dopolnite s svojimi podatki, natisnete, popišete in oddate v vrtcu. Ostalo bomo storili mi. Podpisan obrazec velja do preklica in ga ni potrebno oddajati vsako leto.

Vlogo za namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko spletnega portala E-davki. Naša davčna številka je 53491467. Ne pozabite na gumb <oddaj vlogo>.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. december. 

VLOGA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve