Rezervacije

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo samo za prvega otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra.

Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.

Rezervacijo je potrebno pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Plačilo rezervacije znaša 30% od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda brez dodatnih znižanj.

Vloga za rezervacijo - rezidenti MOL

Izven letnega termina starši lahko koristijo zdravstveno rezervacijo. Vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije je potrebno poslati skupaj s priloženim zdravniškim potrdilom na obrazcu na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana.

Vloga za zdravstveno rezervacijo

Rezervacijo za namen počitniške dejavnosti ali v primeru bolezni otroka lahko starši koristijo v skupnem trajanju največ dva meseca v tekočem koledarskem letu.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa.

Vloga za rezervacijo - druge občine

Vlogo za rezervacijo dobijo starši tudi pri vzgojiteljici v oddelku ali na upravi vrtca.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki Produkcija: Sloway spletne rešitve