Rezervacije

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo le za namen počitniške dejavnosti samo za prvega otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra.

Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.

Rezervacijo je potrebno pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Plačilo rezervacije znaša 30% od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda brez dodatnih znižanj.

Vloga za rezervacijo - rezidenti MOL

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa. Vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije, če jo njihova občina omogoča, predložijo v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka  v vrtcu. Vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije morajo starši priložiti zdravniško potrdilo.

 Vloga za rezervacijo - druge občine

Vloga za zdravstveno rezervacijo

Vlogo za rezervacijo dobijo starši tudi pri vzgojiteljici v oddelku ali na upravi vrtca.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve