Vpis in izpis otrok

VPIS OTROK

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev. Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši v katerikoli enoti vrtca ali na upravi vrtca. Starši ob sprejemu otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2023/24

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2024/25

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2024/25 (neposredno vnašanje)

Elektronska vloga za vpis

Vlogo za vpis v vrtec lahko oddate tudi elektronsko, kadarkoli med letom in v času razpisa.
Vloga se samodejno napolni s podatki iz uradnih evidenc, priloge pa se dodajo v e-obliki, zato je oddaja hitrejša in enostavnejša.

 e-vloga za vpis otroka v vrtec

V primeru, da je za sprejem v vrtec prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, o njihovem sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.

Odlok o sprejemu otrok v vrtec

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec

En mesec pred vstopom otroka v vrtec je potrebno oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri pristojnem Centru za socialno delo. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

IZPIS OTROK

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najmanj 15 dni pred odjavnim dnem. To velja tudi za otroke, ki odhajajo v šolo. Vlogo za izpis otroka dobijo starši tudi pri vzgojiteljici v oddelku ali na upravi vrtca.

Vloga za izpis otroka

 

 

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve