Šola za starše

Šolo za starše  bomo v šolskem letu 2021/2022 pripravili v sodelovanju z Mestno Zvezo prijateljev mladine in drugimi izvajalci.

Vsa srečanja bodo potekala ob četrtkih ob 17.30 v telovadnici Enote Zarja oz. na daljavo preko aplikacije zoom in bodo trajala bodo približno 90 minut.

V jesenskem času so načrtovana tri predavanja. 

Tema

Datum in ura izvedbe

Izvajalec

Razvoj navezanosti

 10. 2. 2022 Lili Kodelja
Čustvena inteligentnost v družini

14. 4. 2022

Tanja Povšič

 

Na posamezno predavanje se lahko prijavite en teden pred izvedbo po elektronski pošti na e-naslov svetovalno.delo@viskigaj.si

RAZVOJ NAVEZANOSTI

Navezanost je čustvena vez, ki se oblikuje med otrokom in starši in je temelj občutka varnosti in zaščite. Proces se začne ob rojstvu in je v posameznikovem otroštvu  ključen, vendar pa se razvija in dograjuje tudi skozi mladostništvo, odraslo dobo in vse do starosti, saj ostane potreba po navezanosti prisotna skozi vse življenje. To, kako starši ali druge osebe v tej vlogi vzpostavijo stik z otrokom, se za vse življenje zapiše v njegovo strukturo možganov in vpliva na to, kako v poznejšem življenju gradi svoje odnose.

Za graditev navezanosti je še posebej pomemben način kako starši prihajajo do otroka ali kako odhajajo od njega. Ali zmorejo ob otroku zdržati težke občutke strahu in tesnobe ter otrokovo stisko vzamejo zares in jo skušajo pomiriti? Kako bodo starši ob odhodu ali v kakšni drugi stiski odreagirali je namreč odločilno za to ali bodo otrokov stres oz. strah pomirili ali bo moral s to svojo stisko zdržati sam in se na starše ne bo mogel zanesti. Način kako otrok prikliče odraslega v svojo bližino, ko je v stiski, je temeljni mehanizem za oblikovanje trajne in varne medosebne navezanosti.

Predavateljica: Lili Kodelja, uni. dipl. socialna delavka, družinska terapevtka, z bogatimi izkušnjami dela s predšolskimi otroki

ČUSTVENA INTELIGENTNOST V DRUŽINI

Pomembno je, da se zavedamo pomena čustvene inteligence. Čustva so del življenja in vplivajo na vsa področja človekovega življenja: na vedenje, zdravje, učenje in medsebojne odnose. Ravno v otroštvu pa se čustvenih kompetenc lažje in hitreje učimo.

Prva šola za razvijanje čustvenih spretnosti je v družini. Starši moramo sami obvladati določeno stopnjo čustvene pismenosti, da lahko pomagamo otrokom ravnati s čustvi. Zato je pomembno, da se o ravnanju s čustvi tudi starši poučimo in to vadimo sami pri sebi in z našimi otroki.

Starši najprej pomagamo otroku razviti zavedanje samega sebe, da bo pozoren na svoje notranje čustveno stanje.  Nauči  se prepoznati vsa svoja čustva (prijetna in neprijetna) in posledično čustva drugih, jih poimenovati, razumeti, izraziti, se nanje ustrezno odzvati  in z njimi pravilno ravnati. Zavedati se moramo, da starši v največji meri vplivamo s svojim zgledom. Če želimo naučiti otroke, da bi bolje obvladali in upravljali s svojimi čustvi, potrebujemo čas, trud in pozornost.

Predavateljica: Tanja Povšič, strokovna sodelavka MZPM Ljubljana.

 © VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: Sloway spletne rešitve