Šola za starše

Šolo za starše  bomo v šolskem letu 2021/2022 pripravili v sodelovanju z Mestno Zvezo prijateljev mladine in drugimi izvajalci.

Vsa srečanja bodo potekala ob četrtkih ob 17.30 v telovadnici Enote Zarja oz. na daljavo preko aplikacije zoom in bodo trajala bodo približno 90 minut.
V jesenskem času so načrtovana tri predavanja. 

Tema

Datum in      ura izvedbe

Izvajalec

Starši smo otrokovo / otrokom ogledalo – vzgoja z zgledom

 14. 10. 2021 Mestna Zveze prijateljev mladine Ljubljana
Damjan Habe
Priprava otroka na vstop v šolo

4. 11. 2021

Šola Prihodnosti
Alenka Stare

Prepoznati in pomagati otroku v stiski

25. 11. 2021

Mestna zvaza prijateljev mladine Ljubljana
Nina Kočar


STARŠI SMO OTROKOVO / OTROKOM OGLEDALO – VZGOJA Z ZGLEDOM

Starši najbolj(e) vzgajamo s svojim zgledom, česar pa se velikokrat niti ne zavedamo.
Na srečanju bomo skupaj z Damjanom Habetom, socialnim pedagogom in vzgojiteljem domskih otrok ugotavljali, katera naša dejanja najbolj vplivajo na vedenje otroka, kakšno vedenje staršev je za razvoj našega otroka spodbudno, kakšno pa destruktivno, ugotavljali bomo pomen našega čustvenega odziva ter vpliv tako neverbalne kot tudi verbalne komunikacije. Skupaj bomo iskali povezavo med našim vedenjem/odzivanjem v odnosu in vedenjem/odzivanjem našega otroka.
Predavatelj: Damjan Habe, uni. dipl. socialni pedagog.

PRIPRAVA OTROKA NA VSTOP V ŠOLO

Starši predšolskih otrok si pogosto zastavljajo vprašanje, ali je njihov otrok pripravljen za všolanje. Z Alenko Stare, specialno pedagoginjo in predavateljico z 20-letnimi izkušnjami, si bomo skušali odgovoriti na vprašanja kaj mora naš 5-letnik znati, da bo pripravljen na vstop v šolo in katera znanja in veščine so pri tem pomembne. Poleg tega pa bomo spoznali kako pomembne so za dober in uspešen začetek šolanja otrokova samopodoba, samostojnost in odgovornost ter kako jih razvijati.
Predavateljica: Alenka Stare, uni. dipl. specialna pedagoginja, Šola prihodnosti. 
Predavanje še posebej priporočamo staršem otrok, ki bodo v letu 2022 šoloobvezni.

PREPOZNATI IN POMAGATI OTROKU V STISKI

Stiske, s katerimi se otroci srečujejo, so lahko pozitivne in za razvoj pomembne. So del vsakdanjika in poligon otrokom, da se urijo v reševanju problemov in težav. Takšne stiske otrokom, ko pride do rešitev le teh, predstavljajo izziv in veselje.
DOLGOTRAJNA STISKA, ki je otrok ne zmore sam rešit, se nanaša na odnose do okolja in je nevarna za otrokovo fizično in duševno zdravje. Takšno stisko pri otrocih lahko povzročajo tudi vedenja staršev. Na srečanju se bomo usmerili tudi na prepoznavanje vedenjskih sporočil, s katerimi otroci z nami komunicirajo in skupaj poiskali ustrezne pristope, tako v odnosu do otroka, kot tudi do starša/skrbnika.
Predavateljica: Nina Kočar, uni. dipl. biopsihologinja, mag. svetovanja in psihoterapije, Lunina vila.© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: Sloway spletne rešitve