Pravice in obveznosti otrok in staršev

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

 • Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju besedila starši).
 • Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
 • Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Ob vstopu v vrtec ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njimi v skupini v uvajalnem obdobju.

 STARŠI POSKRBIJO

 • Da je otrok največ devet ur dnevno v vrtcu,
 • da v vrtec pripeljejo zdravega otroka,
 • da vzgojiteljico seznanijo z otrokovimi posebnostmi, ki so pomembne za njegovo zdravje in varnost,
 • posredujejo podatke, kje so dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu,
 • v primeru nalezljivih bolezni obvestijo odgovorne v vrtcu,
 • poskrbijo, da otrok prihaja in odhaja v spremstvu staršev oz. pooblaščenih oseb,
 • upoštevajo poslovni čas vrtca,
 • redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca.
© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve