Uvajanje otrok

Vstop otroka v vrtec je pomemben dogodek za vso družino. Čas, ki ga otrok potrebuje, da bi sprejel neznano okolje, je odvisen od razvojne faze otroka, razmer v družini in okolici ter od načina, kako so otroci in starši sprejeti in obravnavani v vrtcu.

Otrok pride v vrtec v letih, ko zelo rad raziskuje nove prostore in ljudi; seveda pa si to želi početi ob prisotnosti staršev. Želimo, da je za vsakega otroka uvajanje v vrtec izvedeno na zanj primeren način, zato se na ta dogodek temeljito pripravimo. Starši dobijo informacije o poteku uvajanja že ob vpisu otroka v vrtec, na uvodnih roditeljskih sestankih z vodstvom vrtca, svetovalno službo in vodjo prehrane in zdravstveno-higienskega režima ter na individualnih razgovorih s strokovnimi delavci, ki bodo vodili oddelek.

Ko se začne uvajanje, sta otrok in mati ali oče skupaj v oddelku ves čas. Na začetku je to običajno od zajtrka do kosila. Zaradi prisotnosti staršev se otrok počuti varnega in si upa raziskovati nove prostore ter navezovati stike s strokovnimi delavci. Starši začnejo s postopnim zapuščanjem oddelka za nekaj minut, če otrok to sprejme; postopoma pa se odsotnost staršev daljša. Ko se otrok naveže na enega od strokovnih delavcev in ga sprejme za osebo, ki lahko nadomesti mamo ali očeta v času, ko ju ni, se je uvajanje uspešno zaključilo za otroka in starše.

V času uvajanja nastaja tudi zanimiva dinamika med starši. Starši, ki istočasno uvajajo svoje otroke, se zbližajo med seboj, dajejo drug drugemu oporo, izmenjajo svoje izkušnje in poglede.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve