Enota Kozarje

Enota Kozarje je namenjena otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

  • Program poteka v osmih igralnicah.
  • Vrtec je odprt od 6.00 do 17.00 ure.

Vrtec Kozarje se nahaja na južnem robu Ljubljane. Zgradbo, ki je paviljonsko grajena, obdaja veliko igrišče z drevesi, ki poleti nudijo dovolj naravne sence. Na igrišču za vrtcem je tudi manjši hrib, ki omogoča veliko zimskih radosti. Vzpon nanj je za mlajše otroke pravi izziv v vseh letnih časih.

Bivanjski prostori otrok so razporejeni tako, da omogočajo veliko mero zasebnosti vsakega oddelka v zgradbi pa tudi na igrišču. Ravno tako omogočajo enostavno povezovanje in prehajanje otrok med skupinami. Vsaka igralnica ima neposreden izhod na igrišče.

Veliko gibanja v igralnicah kot tudi na prostem, spoznavanje neposrednega okolja vrtca, sodelovanje z različnimi ustanovami, razvijanje bralne kulture, postopno uvajanje otrok v vrtec ter spodbujanje sodelovalne kulture med otroki, skupinami, starši in zaposlenimi v vrtcu, so aktivnosti, ki jim posvečamo veliko časa in pozornosti. Celo leto potekajo različne načrtovane dejavnosti; ko odpremo vrata igralnic in otroci prosto prehajajo iz ene igralnice v drugo, od dejavnosti do dejavnosti glede na želje in interese. Tako imajo možnost še bolje spoznati vrtec in navezati stike z vsemi strokovnimi delavci vrtca ter z otroki iz drugih skupin. Na ta način potekajo igralni dnevi, športno dopoldne, dan literarnega junaka… S temi dejavnostmi in drugim projektnim delom, ki poteka na nivoju celega vrtca, spodbujamo tudi timsko sodelovanje.

Prav na vsakem koraku je čutiti, da je to hiša otrok, kjer se dogaja veliko zanimivega, kjer se ustvarja, raziskuje, prepeva, pleše, pridobiva izkušnje in znanje.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve