Enota Bonifacija

  • Poslovni čas enote: 5.45-16.45
  • Program poteka v devetih oddelkih.

Enota Bonifacija se nahaja v mirnem okolju, med družinskimi hišami ob sprehajalni poti Pot ob žici. Prostori vrtca so prenovljeni in sodobno opremljeni. V lastni kuhinji pripravljamo kakovostne obroke za otroke naše enote. Vrtec ima urejeni, z igrali opremljeni igrišči z veliko zelenja in dovolj prostora za raznovrstno otroško igro. Razširjena asfaltna površina ob vrtcu nudi možnost najrazličnejših iger in športnih dejavnosti na asfaltu. Garderobe v osrednjem delu vrtca so večnamenski prostori, ki se uporabljajo za gibalne in sprostitvene dejavnosti ter kot razstavni prostori otroških izdelkov. 

Program poteka v devetih oddelkih - sedmih oddelkih prvega in dveh oddelkih drugega starostnega obdobja.V prvem starostnem obdobju posebno pozornost namenjamo uvajanju otrok v vrtec, zdravemu načinu življenja in gibanju ter sodelovanju s starši. V drugem starostnem obdobju je poudarek na vzgoji za vrednote, varstvu naravne in kulturne dediščineter zdravemu načinu življenja.

Strokovni delavci otrokom s pestro ponudbo vsebin, obogatitvenih dejavnosti in projektov omogočamo spodbudno učno okolje. Poudarek je na samem procesu učenja in spodbujanju otrokovih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.

Posebno pozornost namenjamo sodelovanju s starši, zato na nivoju enote poleg formalnih oblik sodelovnja (govorilne ure, roditeljski sestanki...) organiziramo tudi različna neformalna srečanja oziroma dogodke;

  • jesenski dan,
  • novoletni semenj,
  • dan odprtih vrat,
  • dobrodelno prireditev,
  • izmenjavo rabljenih oblačil in igrač,
  • zaključna prireditev (Bonifacijada)
  • ...
© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve