Enota Zarja

Enota Zarja je namenjena otrokom prvega in drugega starostnega obdobja do vstopa v osnovno šolo.

  • Program poteka v enajstih igralnicah.
  • Vrtec je odprt od 6.00 do 17.00 ure.

Vrtec se nahaja v prijetnem naselju na koncu Viča, stran od prometnih cest, kar omogoča otrokom varnost in mir, ki ju v urbanih naseljih tako pogrešamo. Lega vrtca nudi različne možnosti za sprehode, gibanje na svežem zraku, opazovanje in raziskovanje narave.

Vrtec s treh strani obdaja veliko igrišče z zelenimi površinami, tlakovanimi predeli in asfaltirano ploščadjo za različne dejavnosti (rolanje, kolesarjenje, prometno vzgojo ...). Na igrišču je veliko dreves, ki v poletnih mesecih otrokom nudijo naravno senco. Mlajši otroci imajo iz petih igralnic izhod v ograjen atrij, njim pa je namenjen poseben del igrišča s primernimi igrali.

Večina prostorov v vrtcu je prenovljenh. V sodobno opremljeni kuhinji pripravljamo uravnoteženo prehrano, s katero zagotavljamo kakovostne in polnovredne obroke za vse otroke v enoti Zarja in otroke drugega starostnega obdobja v enoti Kozarje. V letu 2008 smo uredili tudi večnamenski prostor, kjer potekajo različne dejavnosti: gibalna vzgoja otrok, lutkovne predstave, ples, izobraževanje za strokovne delavce ...

V oddelkih drugega starostnega obdobja vključujemo dejavnost Izraz telesa ob glasbi (ITG), kjer otroci izvajajo ritem, gradijo komunikacijo preko gibanja in telesa, razvijajo občutek za prostor in čas, zavedajo se sebe in svoje umestitve znotraj skupine, izmenjujejo ideje, poslušajo in izmenjujejo zamisli z drugimi. Preko glasbe spoznavajo različne ritme, prevzemajo in vživljajo se v različne vloge, gradijo nove situacije, ob njej se lahko umirijo. Glasba spodbuja otrokova čutila, razvija abstraktno mišljenje in govor ter inteligentnost. Otroci ob tem gradijo smisel, poročajo o izvedenih dejavnostih, pridobivajo na pozitivnem samozavedanju, socializaciji, samostojnosti, ustvarjalnosti ...

Poudarjena je aktivna vloga otrok in spodbujanje iskanja strategij kot sestavni del učnega procesa. Dejavnosti pri otroku razvijajo ubranost in vedrino v medsebojnih odnosih, posameznikov vsesplošni razvoj, njegovo telesno in psihično sprostitev. Pomenijo specifičen pristop k razvoju govora in bralnih ter predopismenjevalnih sposobnosti, kar otroke bogati in prispeva h kakovosti dela.

Z izobraževanjem strokovnih delavcev se povečuje in poglablja znanje s področja različnih vrst predšolske pedagogike, kar ustvarja dodatno kvaliteto in pestrost pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti s predšolskimi otroki.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve