Svetovalna služba

Vzgoja otrok je tema, ki v širši strokovni javnosti vedno znova odpira vprašanja, na katera iščemo odgovore s pomočjo teoretičnih dognanj in izkušenj iz prakse. Vrtec je mesto, kjer se starši in strokovni delavci dnevno srečujejo, izmenjujejo informacije in sodelujejo v korist otrok.

Temeljna naloga svetovalne službe je podpreti optimalen razvoj vsakega otroka v vrtcu Svetovalna delavka na strokovno avtonomen način ter v sodelovanju z vodstvom, s strokovnimi delavci in starši spremlja dela in dogajanja v vrtcu ter sodeluje pri načrtovanju dela, razvijanju programov, uvajanju novih načinov in metod dela. Ker je vzgoja otrok dinamičen proces, svetovalna delavka skozi izobraževalne in svetovalne procese pomaga pri razumevanju in razvijanju senzibilizacije za razvojne značilnosti in potrebe predšolskih otrok. Nanjo se odrasli v vrtcu lahko obrnejo osebno v primerih, ko imajo vprašanja, probleme, dileme in skrbi glede razvoja otroka in njegove vzgoje kot tudi z vprašanji, ki se jim porajajo ob prelomnih dogodkih v življenju družine (vstop v vrtec, selitev, vstop v šolo, rojstvo, ločitev…).

Posebnost svetovalnega dela v predšolskem obdobju in pri delu v vrtcu je mocno poudarjena skrb za otrokov razvoj. Naloga svetovanja je skrita v pojmu "zdrav otrok", pri cemer se misli na to, da bi bil čim bolj spontan in "bogat" v komunikaciji z okoljem, telesno zdrav in se bo počutil varnega.

Svetovalna delavka pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve